Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1275 (2012-2013)
Innlevert: 03.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva en eventuell indeksregulering av fiskerfradraget fra og med 2009 til og med lønnsoppgjørene våren 2013, vil utgjøre i kroner og prosent samlet for denne perioden og pr år, samt hva ny øvre grense for fiskerfradrag ville blitt etter lønnsoppgjørene våren 2013?

Begrunnelse

Etter skatteloven § 6-60 første ledd kan fiskere og fangstfolk på nærmere vilkår kreve et særskilt fradrag på 30 prosent av netto arbeidsinntekt fra fiske og fangst.
I forbindelse med skatte- og avgiftsopplegget for budsjettåret/ligningsåret 2009 ble fradraget gitt en øvre grense på 150.000 kroner. Fradragets øvre grense er ikke blitt justert siden.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Hvis øvre grense i fiskerfradraget hadde blitt oppjustert med lønnsvekst hvert år fra 2010 til 2012 og med forventet lønnsvekst i 2013, ville øvre grense ha økt med 3,7 pst. i 2010, 4,2 pst. i 2011, 4 pst. i 2012 og 3,5 pst. i 2013. Øvre grense i fiskerfradraget ville da ha vært 155 550 kroner i 2010, 162 083 kroner i 2011, 168 566 kroner i 2012 og 174 466 kroner i 2013. Dette innebærer en nominell økning i øvre grense på 24 466 kroner, dvs. 16,3 pst., fra 2009 til 2013.