Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1280 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Begrunnelse

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.
For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Stortingsrepresentant Karin Andersen har stilt det samme spørsmålet til helse- og omsorgsministeren, samferdselsministeren og forsvarsministeren, og stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen har stilt spørsmålet til arbeidsministeren.
Jeg viser til arbeidsministerens svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1273 fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen. Arbeidsministeren redegjør der for regjeringens arbeid mot sosial dumping. (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=57305)