Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1292 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 08.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): De fleste gruve- og mineralselskapene som har ønsket å etablere seg i Finnmark har trukket seg ut av fylket. Dette med bakgrunn i for liten forutsigbarhet, arealkonflikter overfor reindriftsinteresser og motstand i Sametinget. Nussir ASA er i dag eneste selskapet tilbake i en etableringsfase i Finnmark. Men for at Nussir ASA skal kunne overleve, må bedriften bli tildelt godkjente utredningsplaner og utslippstillatelse av Miljøverndepartementet om bedriften ikke skal innstille i 2013.
Når kan bedriften forvente å få svar fra MD?

Begrunnelse

Viser til at til tross for regjeringens erklærte satsing på mineral og gruveaktiviteter i Finnmark, så er den reelle situasjon ganske så anderledes enn regjeringens beskrivelse. Selskaper som har investert mange millioner kroner (over 200 mill. kr) har i dag trukket seg ut av Finnmark. Det kan her nevnes selskaper som Store Norske Gull, Arctic gold og Scandinavian Resources. Alle har forlatt Finnmark grunnet mangelen på forutsigbarhet, arealkonflikter og stor motstand til etablering både hos reindriftsnæringen og i Sametinget. Det er ikke mangelen på de ulike ressursene som er årsaken, men den evige kjerne til alt vondt i Finnmark. Retten til land og vann.
Bedriften Nussir ASA har i dag lokalisert kobberforekomster som vil tilsi en gruvedrift med mange ansatte i mange tiår. Men også Nussir ASA mangler forutsigbarhet fra Miljøverndepartementets side i sin hverdag. Bedriften har ventet og venter fortsatt på å få tildelt godkjente utredningsplaner og utslippstillatelse fra Departementet.
Bedriften sier selv at uten en godkjenning av dette vil bedriften med all sannsynlighet måtte innstille sin drift i løpet av høsten 2013.- Det minste Miljøverndepartementet burde kunne klare å produsere er et oppklarende svar til bedriften Nussir ASA. Ikke minst med tanke på regjeringens selvutnevnte satsing på mineraler og gruvedrift i Finnmark.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Saken det her vises til ble oversendt 12. desember 2012 fra Fylkesmannen i Finnmark til Miljøverndepartementet, fordi det foreligger innsigelser til planen.
Reguleringsplanen er initiert av Nussir ASA, et gruveselskap som har til formål å utvinne kobberforekomster på fjellet Nussir og Ulveryggen. I Ulveryggen-forekomsten foregikk det gruvedrift på 1970-tallet. Innsigelsene er fremmet av Områdestyret i Vest-Finnmark og Sametinget og knytter seg til landområder omfattet av planen og virkningene for reindriften.
Bedriften har søkt Klima- og forurensningsdirektoratet om utslippstillatelse og søknaden har på vanlig måte vært på høring. Klima- og forurensningsdirektoratet har nå stilt utslippssøknaden i bero frem til innsigelsessaken er avgjort. Dette er vanlig prosedyre i plansaker og følger av forurensningsloven. Dersom området blir regulert til gruvevirksomhet etter departementets behandling av innsigelsen, vil Klima- og forurensningsdirektoratet deretter behandle utslippssøknaden på vanlig måte.
Miljøverndepartementet forventer at de faglige tilrådingene i saken snart vil være på plass, og prioriterer arbeidet med saken.