Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1309 (2012-2013)
Innlevert: 13.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I over 20 år har det vært jobbet for å realisere en ny jernbaneløsning i Moss. I den fremlagte Nasjonale transportplan settes det av midler til den videre prosess, men midler til å starte selve utbyggingen er ikke prioritert før i siste halvdel av planperioden.
Kan statsråden nå gi en garanti for at jernbaneplanene i Moss nå blir realisert?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Planleggingen av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad ble gjenopptatt i 2013 etter å ha blitt stanset i 2011 på grunn av Jernbaneverkets begrensede kapasitet innen planlegging, spesielt innen signalfaget.
I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 er det foreslått avsatt 5,2 mrd. kroner til dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad. Av dette er 300 mill. kroner foreslått avsatt i perioden 2014-2017 til videre planlegging og forberedende arbeider slik at prosjektet kan igangsettes og gjennomføres så tidlig som mulig i perioden 2018-2023.
Regjeringen legger i forslaget til Nasjonal transportplan opp til å ferdigstille utbyggingen av sammenhengende dobbeltspor til Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024. En ny jernbaneløsning med økt kapasitet gjennom Moss er en forutsetning for en slik utbygging.