Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2012-2013)
Innlevert: 13.05.2013
Sendt: 14.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden brev fra støttegruppen etter Scandinavian Star, datert 24. april 2013, med krav om oppnevning av granskingsutvalg, uavhengig av påtalesporet og Riksadvokatens befatning med saken?

Begrunnelse

Det vises til brev fra støttegruppen etter Scandinavian Star datert 24.april 2013, hvor statsråden bes om å svare på spørsmål om nedsettelse av granskingsutvalg med mandat til å utrede det samlede brannforløpet til all brann var slukket, samt eierforhold og rederansvar på tidspunktet for katastrofen. Gruppen understreker at det kan gjøres uavhengig av påtalesporet og Riksadvokatens befatning med saken.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Støttegruppen har sendt brevet datert 24. april 2013 både til Nærings- og handelsministeren og til meg. Departementene er i dialog for å samordne utarbeidelsen av et felles svar. Det er nødvendig med en grundig gjennomgang og vurdering av ulike problemstillinger før det kan avgjøres om et nytt granskningsutvalg skal nedsettes eller ikke. Saken har prioritet i begge departementer.