Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1315 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 14.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er mye diskusjon rundt situasjonen i taxinæringen, og da spesielt rundt dette med taxiløyver.
Kan jeg derfo be om å få en oversikt over hvor mange taxiløver det er i de forskjellige fylkene pr i år, gjerne spesifisert også pr kommune og ber i tillegg til å få en oversikt over hvor mange løyver det var for 10 og 5 år siden?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vedlagt følger en tabell fra Statistisk sentralbyrå som viser årlig utvikling i antall løyver i fylkene pr. 31.12 for perioden 2008-2012.
Antall løyver representerer både ordinært løyve og reserve løyve.
Det er ett løyve pr. motorvogn. Det foreligger ingen tilsvarende offisiell statistikk for antall løyver i kommunene.

Vedlegg til svar: