Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1318 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 15.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hva er status i arbeidet med å få utviklet talegjennkjenningsprogramvare på norsk og når kan man forvente resultater?

Begrunnelse

I et innlegg i Dagens Næringsliv 10. april i år skrev statssekretær i Arbeidsdepartementet Cecilie Bjelland at arbeidsdepartementet har "tatt et initiativ for å se på muligheten til å samarbeide på tvers av departement eller hvordan ulike støtteordninger kan brukes for å kunne få realisert en videreutvikling" av talegjenkjenningsprodukter. Dette er et produkt som kan være til nytte for mange som ønsker å komme inn i eller forbli i arbeidslivet, og dermed potensielt både øke livskvaliteten for den enkelte og redusere trygdeutgifter for staten. Det ville derfor være formålstjenlig å få stadfestet hvor langt man er kommet i dette arbeidet og hvilken fremdrift Statsråden ser for seg.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet representanten stiller har vært stilt av samme representant 5. januar 2013, og ble også stilt av representanten Karin Andersen 4. februar 2013. Her ga jeg en redegjørelse for saken. Jeg vil ikke gjenta bakgrunnen for saken nå, men gi en status for arbeidet med talegjenkjenning på norsk.
Etter å ha drøftet saken med berørte departementer ser arbeidsdepartementet behov for å vurdere flere forhold nærmere, deriblant mulighetene som ligger i språkbanken, hvilke behov ulike instanser vil ha for et slikt produkt, samt nærmere muligheter for å få en utvikling finansiert. Jeg ber om forståelse for at dette tar noe tid. Saken er prioritert i alle berørte departement, og jeg vil orientere Stortinget på egnet måte om resultatet av det pågående arbeidet.