Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 15.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Mener utviklingsministeren at de 5 millionene skal øremerkes denne samarbeidsavtalen dersom klinisk utprøving av nye TB vaksiner er et viktig kriterium for bevilgningen?

Begrunnelse

Det er prisverdig at regjeringen endelig har bestemt seg for å satse 5 millioner mer på forskning på nye tuberkulosevaksiner. Pengene tas fra en økt satsing på 65 millioner til forebyggende tiltak innen Global Helse. Hvert år dør 500 000 kvinner i reproduktiv alder av tuberkulose. Det er i tillegg til de 300 000 som dør i barsel.
TBVI er et viktig nettverk som jobber med grunnforskning på nye tuberkulosevaksiner, hvilket er relevant for norske forskere. TBVI har derimot ikke kapasitet til klinisk utprøving av disse kandidatene, slik utviklingsministeren fremhever i svaret sitt. TBVI har inngått en avtale med Aeras, som er et globalt produktutviklingspartnerskap (PDP), med kompetanse på klinisk utprøving av TB vaksinekandidater i felt.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Den norske støtten til TBVI vil styrke den globale innsatsen for utvikling av nye og bedre tuberkulosevaksiner. En styrke ved TBVI-nettverket er at det kobler sammen sterke forskningsinstitusjoner i Europa og ellers i verden. Slik får man forhåpentligvis fram flere gode kandidater til nye vaksiner mot tuberkulose.
Det er samtidig viktig at nye vaksinekandidater blir utviklet raskest mulig til ferdige tuberkulosevaksiner. TBVI bidrar spesielt til de første stadiene i utviklingsprosessen for nye vaksiner, såkalt preklinisk og tidlig fase klinisk utprøving. Den siste fasen i utviklingsprosessen—såkalte senfase kliniske studier—blir derimot utført av andre aktører. Det er derfor positivt at TBVI samarbeider med AERAS. Senfase kliniske studier av tuberkulosevaksiner støttes også av European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), der Norge er et av 16 europeiske medlemsland.
Jeg er klar over at det finnes gode norske forskningsmiljøer på tuberkulosevaksiner som regjeringen har støttet gjennom Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). TBVI vil selvsagt også kunne trekke på norske forskningsmiljøer slik at potensielle vaksinekandidater—også norske—raskest mulig kan tas videre i tidlig fase klinisk utprøving.