Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1332 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 22.05.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan vil regjeringen følge opp anbefalingene fra NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014, og vil regjeringen utarbeide en stortingsmelding på bakgrunn av utredningen?

Begrunnelse

Gjennom NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 er det gjort et omfattende arbeid for å legge et grunnlag for kulturpolitikken i årene fremover. Utredningen er på høring og statsråden avholder møter i alle fylker for å samle innspill. Uten at det er klart hvordan dette følges opp, vil det kunne være uklart hvilken status og plattform disse møtene har og hvordan innspillene vil bli forvaltet. Det er nå 10 år siden det ble fremmet en helhetlig stortingsmelding om kulturpolitikk. Det var denne som lå til grunn for kulturløftet og den hadde da også tittelen "Kulturpolitikk fram mot 2014."

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Kulturutredningen 2014 er et viktig dokument for det videre arbeidet med utvikling av kultursektoren. Utredningen er fortsatt på høring. Høringsfristen er 1. juli 2013. Jeg ønsker å ta høringsuttalelsene i betraktning før departementet går inn på oppfølgingen av de enkelte forslagene.
Denne våren gjennomfører vi også fylkesvise innspillsmøter med aktørene i kultursektoren. Innspillene fra møtene vil bli tatt med i utformingen av den videre kulturpolitikken.
Jeg har ikke tatt endelig stilling til om det skal utarbeides en stortingsmelding på bakgrunn av utredningen.