Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1334 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I november i fjor møtte den norske ambassadøren til Iran med presidenten av Mahan Air.
Mener utenriksministeren at et slikt møte fremmer norske interesser og bidrar et slikt møte til eventuelle negative symboleffekter?

Begrunnelse

Informasjon om møtet finnes på ambassadens hjemmeside: http://www.norway-iran.org/News_and_events/Mahan-Air/

"Ambassador Kjemprud last week met Hamad Arabnejad, president of Mahan Air and senior executive Mahdi Aliari. The ambassador was briefed on Mahan Air operations and future plans for the airline. (…) The two parties also discussed possible markets, the situation of international aviation and the need to update bilateral civil aviation agreements between the two countries."

I 2011 ble Mahan Air satt på sanksjonslisten av The US Department of the Treasury blant annet fordi de bistår Irans revolusjonsgarde (IRGC-QF) og Hizbollah: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1322.aspx De to selskapene "Iran Air" og "Mahan Air" ble i 2012 dessuten brukt av Iran til å sende militært personell og "crowd control equipment" fra Tehran til Damascus og det syriske regimet: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2012/09/20120919136291.html#axzz2Rs3X0IQY

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Norge tar del i det internasjonale sanksjonsregimet overfor Iran og følger både FNs og EUs sanksjoner mot landet. Bakgrunnen for innføringen av sanksjonene er det internasjonale samfunns sterke tvil om den sivile karakteren til Irans atomprogram. Norsk bekymring over det iranske atomprogrammet ble senest i mars i år understreket i vårt innlegg i IAEA i Wien, der Norge er styremedlem.
Utenriksdepartementet og ambassaden i Teheran er således fullstendig klar over de begrensninger som ligger i bunn for norsk kontakt med iranske aktører. Det aktuelle møtet med Mahan Air kom i stand etter ønske fra flyselskapet. Mahan Air har lenge vurdert det norske markedet, gitt det relativt betydelige antallet nordmenn av iransk opprinnelse som bor i Norge.
Sanksjonene Norge har innført legger ingen begrensinger på møtevirksomhet, og kontaktskapende virksomhet vil også i fremtiden være viktig for de land Norge har diplomatiske forbindelser med, inkludert Iran. Det er som representanten påpeker imidlertid også viktig å være bevisst signaleffekten alle møter gir, selv om konkret økonomisk samarbeid ikke inngås. Angående Mahan Air vurderte ambassaden at et møte ikke brøt med sanksjonsbestemmelsene og heller ikke ga uønskede signaler. Flyselskapet flyr blant annet i dag til Tyskland, som også er bundet av FNs og EUs sanksjoner overfor Iran.
Møter med myndighetspersoner og bedrifter gir en mulighet til å forklare og utdype hvorfor økonomisk samarbeid med Norge på det nåværende tidspunkt ikke er mulig. Slik kontakt gir anledning til å påpeke overfor iranske samtalepartnere at Iran må endre de delene av sin politikk som danner grunnlaget for sanksjonene mot landet. Dette budskapet ble formidlet i ambassadens møte med Mahan Air.