Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange jernbanestasjoner er preget av mangel på vedlikehold slik som f.eks. Atna jernbanestasjon i Hedmark. Her kunne det med fordel vært utført vedlikehold på tak.
Hvilke planer har statsråden med vedlikehold og rydding på våre jernbanestasjoner?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ansvaret for vedlikehold av jernbanestasjonene er delt mellom NSB v/Rom Eiendom og Jernbaneverket. For de fleste stasjonene gjelder at Rom Eiendom eier stasjonsbygningene og dermed har vedlikeholdsansvaret for disse. Jernbaneverket har ansvaret for egeneide stasjoner, for alle publikumsarealene og for de innvendige arealene som leies fra Rom Eiendom. I tillegg har Jernbaneverket ansvar for utvendige arealer, delvis som leietaker eller eier av parkeringsarealer og atkomstveier, samt som eier av plattformene.
Stasjonsområdene er de reisendes første og siste del av togreisen, og dermed viktig for at togets skal fremstå som et attraktivt transportalternativ. Jernbaneverket jobber daglig for at publikumsområdene skal gi en positiv reiseopplevelse gjennom arbeidet med å holde stasjonene tilgjengelige, rene, ryddige og godt vedlikeholdte. Det opplyses at det gjennomføres generiske kontroller på alle stasjoner etter definert frekvens, avhengig av bl.a. antall reisende. Det varierer fra daglig kontroll på største stasjoner til minimum en gang per måned på de minst trafikkerte.
Rom Eiendom opplyser det foretas årlige tilstandsregistreringer av vedlikeholdsbehovet for alle bygninger, og at det ut fra dette utarbeides en plan for vedlikehold for de kommende ti årene. Selskapet opplyser at vedlikeholdsbudsjettet er mer enn doblet de siste åtte årene.
Det er i NTP 2014-2023 foreslått å sette av i gjennomsnitt om lag 470 mill. kr årlig til stasjoner og knutepunkt. Disse midlene vil benyttes til tiltak som blant annet vil forbedre de publikumsrettede fasilitetene på stasjoner og knutepunkt med vekt på sikkerhet, kapasitet, kundeinformasjon, universell utforming, tilgjenglighetstiltak og parkering.
Rom Eiendom, som eier Atna stasjon, opplyser at i henhold til selskapets vedlikeholdsplan skal taket på Atna stasjon rehabiliteres i 2015, samtidig som vinduer skiftes og bygningen males utvendig.