Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1356 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 31.05.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Gitt at Bondevik 2-regjeringens forslag til statsbudsjett for årene 2002-2006 hadde blitt vedtatt uendret av Stortinget, hva ville prosentvis vekst i kommunesektorens samlede inntekter pr år og gjennomsnittlig årlige prosentvis vekst i kommunesektorens samlede inntekter blitt, sammenstilt med den faktiske prosentvise veksten i kommunene i hvert av årene 2002-2006 og den faktiske gjennomsnittlige prosentvise veksten i kommunesektorens samlede inntekter i perioden 2002-2006?

Begrunnelse

Bondevik II-regjeringens forslag til statsbudsjett ble endret som følge av behandlingen i Stortinget. Når det gjelder vekst i kommunenes inntekter ble den større enn opprinnelig forslag fra regjeringen ved flere anledninger etter at Stortinget sørget for mer penger til kommunene enn regjeringen opprinnelig hadde ønsket.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format