Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1358 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 31.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen for høgskolene for å sikre at man unngår skjevheter i ressurstilgangen for de enkelte skolene, og vil en slik revidert budsjettforedelingsmodell kunne iverksettes fra budsjettåret 2014?

Begrunnelse

En gjennomgang av finansieringsordningen for høgskolene har vist betydelige skjevheter. For eksempel taper Høgskolen i Sør-Trøndelag 50-100 millioner kroner pr år sammenlignet med høgskolene i Oslo og Bergen. Skjevhetene har sin begrunnelse i at dagens finansieringsmodell ble basert på et ugunstig år for flere institusjoner. Dermed er skjevhetene i dette året videreført. På tidligere spørsmål har statsråden sagt nei til en gjennomgang av finansieringsmodellen til tross for dokumenterte skjevheter. I et oppslag i Høgskoleavisa går det imidlertid frem at Arbeiderpartiet vil ta initiativ til å endre dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål fra representanten Linda Cathrine Hofstad Helleland om jeg vil ta initiativ til en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen for høgskolene for å sikre at man unngår skjevheter i ressurstilgangen for den enkelte skole, og om en slik revidert budsjettfordelingsmodell kan iverksettes fra 2014.
Jeg viser til Meld. S. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter. I meldingen varsler jeg at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning og forskning, med mål om at finansieringen skal bidra til kvalitetsutvikling gjennom profilerte universiteter og høyskoler, god arbeidsdeling, faglig konsentrasjon samt til at alle institusjonene satser på fagområder der de har særlige fortrinn. I en slik helhetlig gjennomgang vil det være naturlig også å vurdere om finansieringen av den enkelte institusjon er hensiktsmessig, og om det er behov for omfordeling av midler mellom institusjonene. Det vil ta noe tid å gjennomføre dette arbeidet. En ny modell vil derfor ikke kunne iverksettes allerede fra 2014.