Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1365 (2012-2013)
Innlevert: 24.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 10.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Viser til mitt spørsmål nr. 15:1300 vedrørende kontrollveiledning for periodisk kjøretøykontroll, og de foreslåtte endringer i forhold til blant annet bremsekontroll og test av bremser på tunge kjøretøy. Jeg fikk ut høringsuttalelsene som var kommet inn.
Men jeg ber om å få en kopi av den interne behandlingen i Vegdirektoratet og de begrunnelsene som Vegdirektoratet legger til grunn for sitt forslag, og håper det er mulig å få ut disse dokumentene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1300 om samme tema, hvor det fremgår at Vegdirektoratet har redegjort for valg av bremsekontrollmetoder i høringsbrev og høringsoppsummeringen til ny kontrollinstruks. Jeg viser til at Vegdirektoratet ved valg av kontrollmetode for bremser på tunge kjøretøy har sett hen til EU-direktiv 2010/48 og ISO-standarder.
Når det gjelder interne arbeidsdokumenter fra behandlingen i Vegdirektoratet, viser jeg til at dette er dokumenter mitt departement ikke har.
Det følger av offentleglova, at det er forvaltningsorganet selv som vurderer om det kan gis innsyn i interne arbeidsdokumenter. Representanten kan derfor eventuelt henvende seg direkte til Vegdirektoratet og be om innsyn i dokumentene der.