Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1391 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 07.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Er det statsrådens vurdering at fiskesperren ved Kjeldal sluse i Telemarkskanalen fungerer tilfredsstillende etter intensjonene, og at hensynet til liv og helse er ivaretatt på en god måte?

Begrunnelse

Telemarkskanalen er et av fyrtårnene for reiselivet i Telemark, med ca. 60000 reisende i 2012, både ved rutebåter, småbåter og kano.
Etter en kjemisk behandling i oktober 2011, ble en elektrisk fiskesperre nedenfor Kjeldal sluse satt i funksjon i mai 2012 for å forhindre spredning av gjedde i Telemarksvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning bidro med finansiering og fylkesmannen i Telemark stod som utbygger og eier av sperren. Fiskesperren skulle skremme fisken bort ved at fisken skulle føle ubehag og svømme vekk fra spenningsfeltet. Det har fremkommet motstridende informasjon til kommunen, fylkeskommunen og allmenheten hva gjelder risiko for mennesker vedrørende den elektriske sperren. Informasjon har gått fra lammelse i hele kroppen og drukning, til prikking i huden. Risikoanalysen fra Fortuna peker på denne risikoen. Flere mener prosessen var preget av hastverk, og det ligger inne klager til fylkesmannen på vedtaket som ennå ikke er behandlet. Det ble ikke gjennomført noen konsekvensanalyse eller vurderinger av sikkerhet i forkant av byggingen, til tross av at dette var den første fiskesperren av sitt slag i Norge. I Telemarksavisa 29.5.2013 kan vi lese at det er funnet over 50 døde fisk i spenningsfeltet, samt at det er strøm i vannet utenfor sikkerhetsgjerdene i det vi går inn i en ny turistsesong.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Intensjonen med fiskesperren er å hindre spredning av gjedde. Det er så langt ikke bekreftede funn av gjedde ovenfor sperren, og jeg har fått informasjon om at det ikke er grunn til å tro annet enn at sperren fungerer etter intensjonen. Det er for øvrig planlagt overvåking av strekningen ovenfor Kjeldal sluse årlig de nærmeste tre årene.
I en periode vinteren 2012/2013 har fiskesperren gitt noe fiskedød på nedsiden av anlegget. Fiskesperren skal imidlertid ikke drepe fisk, og dette forholdet vil bli rettet. Den kanadiske leverandøren har vært på stedet, og er i gang med å rette mulige feil og å tilpasse strømnivået etter forholdene. En rapport om tiltak er ventet de nærmeste dagene. Firmaet som har levert og montert fiskesperren er for øvrig verdensledende når det gjelder denne teknologien. Fiskesperren i Telemarkskanalen var den 50. fiskesperren som dette firmaet har montert rundt om i verden. Det er ikke meldt om alvorlige episoder knyttet til disse fiskesperrene.