Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1406 (2012-2013)
Innlevert: 03.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Flomstenging av rv2 nord for Kongsvinger har medført midlertidig betydelig trafikkøkning over Brandval bru. Brua er nå lysregulert og envegskjørt, men det har tidligere ikke vært andre begrensninger på antall kjøretøy på brua samtidig. 3-4 vogntog kunne i prinsippet være ute på brua samtidig. Det har sikkert også skjedd. Nå har skilt kommet opp om at kun ett vogntog kan passere om gangen, men totalvekta er ikke oppjustert.
Begrenset antall er fornuftig, vil statsråden ta initiativ til at totalvekta da oppjusteres?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Brandval bru ligger på fylkesveg 370. Samferdselsdepartementet kan derfor ikke ta initiativ til oppjustering av totalvekten. Det er Hedmark fylkeskommune som vegmyndighet som må dokumentere at brua kan klassifiseres for en høyere totalvekt basert på de kjørerestriksjoner som er innført. Dersom fylkeskommunen legger fram slik dokumentasjon kan Statens vegvesen Region øst i henhold til Vegtrafikkloven vurdere å øke tillat totalvekt.