Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2012-2013)
Innlevert: 03.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 07.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden vurdere muligheten for å overta ansvaret for søkemotoren/nettstedet "Ettersøkt"?

Begrunnelse

For å bekjempe vinningskriminalitet må alle ha mulighet til å kontrollere og undersøke i et lett tilgjengelig tyveriregister. Først da gjør vi det vanskelig for tyvene å omsette tyvgodset videre. Helere ønsker ikke å kjøpe gjenstander som er spor/søkbare, fordi sjansen for å bli tatt øker vesentlig. Det er en kjent sak at mye av tyvgodset forsvinner ut av Norge og Norden, derfor er det behov for en søkemotor som er språklig tilrettelagt for den som søker. Tyverimeldinger som inneholder serienummer, rammenr., annen id og gjerne foto i tillegg, vil være mest hensiktsmessig. Videre vil en slik søkemotor lette arbeidet for politiet som kan frigjøre ressurser til annet politiarbeid. I dag finnes det ikke et slikt verktøy i offentlig regi, noe som har blitt påpekt en rekke ganger. Firmaet "Norsk Ettersøkning AS" har over mange år gjort en formidabel jobb med å spore opp gjenstander som har blitt meldt tapt eller stjålet. Tjenesten har vært drevet på non-profit basis og har vært gratis å bruke både for politi, forsikringsvesen og privatpersoner. Kripos og andre organer benytter seg av dette nettstedet jevnlig. Nå ønsker eieren at andre tar over søkemotoren da den ellers vil bli lagt ned, samt at det ikke er private som kostnadsfritt for brukeren skal måtte bruke tid og krefter på å drifte noe det er et stort behov for.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som opplyser at politiet tidligere har vurdert et fremsatt tilbud om, gjennom kjøp, å overta eierskap til dette nettstedet. Politiet, i dette tilfellet Kripos, fant det ikke formålstjenlig å overta «Ettersøkt». Grunnen er at politiet allerede sitter på mye av det datagrunnlaget som nettstedet formidler. Kripos har ukentlig sendt informasjon til «Ettersøkt».
Politidirektoratet arbeider nå med å utvikle og ta i bruk elektroniske tjenester som skal imøtekomme det behovet som danner grunnlaget for «Ettersøkt». Det skal etableres en helhetlig dataløsning for straffesaker. En hensiktsmessig håndtering av stjålne gjenstander vil måtte sees i denne sammenheng. Presentasjon av slike opplysninger på politiets nettsider hører inn her.
Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å ta initiativ til at politiet overtar ansvaret for dette nettstedet.