Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1420 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sikre seg at Oslo Politidistrikt og dets ledelse garanterer for Amal Adens og andre skeive muslimers sikkerhet under Paraden under Skeive dager, og med det markerer at vold og trusler mot homofile, uansett etnisk eller religiøs tilhørighet, er totalt uakseptabelt?

Begrunnelse

I år feirer vi stemmerettsjubileum. Norge kåres ofte til verdens mest likestilte land. Som en del av stemmerettsjubileet markerer man også moderne norsk homokamp. Senere i juni avholdes den årlige paraden under Skeive dager. Enkelte har i media uttalt at " homokampen er over" og at paraden ikke lenger er relevant. Mon det. Den norsk-somaliske forfatteren, foredragsholderen og vinneren av årets Amnesty-pris, Amal Aden utsettes jevnlig for trusler og trakassering på grunn av sine meninger. Hun er utstyrt med voldsalarm og kan ikke gå alene i Oslos gater. Ifølge tilgjengelige opplysninger kan hun erfaringsmessig ikke delta i årets parade fordi politiet ikke kan garantere for hennes sikkerhet. Dette på bakgrunn av at hun f.eks. tidligere ikke kunne stille i debatt i Oslo om egen bok fordi det ifølge politiet ikke var trygt. Andre deltakere fra organisasjonen Skeiv Verden frykter på basis av episoder som under fjorårets parade at de skal utsettes for angrep. Amal Aden er et symbol på hvorfor vi i det hele tatt har en parade, på troen på at demokratiet verner minoriteter og en personifisering av den likestillingskampen vi skal markere den 11. juni under stemmerettsjubileet. Hvis ikke norske myndigheter kan sørge for at hun trygt deltar for å markere sitt engasjement for å sikre alle mennesker bosatt i Norge universelle menneskerettigheter, så vil det være et gedigent knefall for voldsmenn og holdninger hentet fra den mørkeste middelalder.
Det mest oppsiktsvekkende til nå er den øredøvende tausheten om temaet fra en rekke av samfunnets aktører som til daglig er svært så tydelige i likestillingsspørsmål som handler om barnehageplass, kvotering eller fordeling av arbeid mellom mann og kvinne i hjemmet.
Det er noe av et paradoks. Jeg vet at statsråden er like engasjert i dette spørsmålet som undertegnede og stiller derfor følgende spørsmål i håp om at alvoret i situasjonen siger inn over Oslo politidistrikt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: All bruk av vold og trusler er uakseptabelt og det er vårt ansvar å bidra til å forebygge vold ovenfor alle grupper i befolkningen. Vold og trusler som retter seg mot personer med utgangspunkt i hvem de er eller hvordan de ser ut, rammer ikke bare den enkelte utsatte, men skaper også redsel og utrygghet hos andre med samme bakgrunn. Paraden er for mange høydepunktet under Skeive dager og det er viktig at arrangementet kan gjennomføres uten slike hendelser.
Gjennom Politidirektoratet har jeg fått opplyst at Oslo politidistrikt har et tett samarbeid med arrangøren av Skeive dager om gjennomføringen av arrangementet. Sikkerheten til deltakerne i arrangementet er ett av temaene som blir gjennomgått.
Oslo politidistrikt vil ha en tilstedeværelse med uniformerte og sivile mannskaper under gjennomføringen av Paraden under Skeive dager. I tillegg vil arrangøren stille med et antall egne vakter. Det legges selvfølgelig opp til at paraden skal kunne gjennomføres uten uønskede hendelser.