Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1474 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): SVV bygger nye kontorer, og trafikkstasjon på Lillehammer. I den forbindelse har man bestemt at man vil legge ned tilbudet om oppkjøring på MC/tung sykkel ved den nye trafikkstasjonen på Lillehammer. Dette betyr at en kommune med ca. 25 000 innbyggere ikke vil ha tilbud om oppkjøring på MC og at mange da må reise langt for å kunne ta lappen på MC.
Mener statsråden at det er akseptabelt at man tar bort tilbud i en kommune med 25 000 innbyggere, eller vil hun sørge for at man fortsatt kan ta oppkjøring på MC i Lillehammer?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen Region øst startet i 2011 en vurdering av førerprøvevirksomheten innen MC- og tungbilklassene. Regionen har stor økning i antallet førerprøver i klasse B og BE, mens det er betydelig nedgang i antallet prøver på MC og i tunge klasser. Nye kompetansekrav til sensorene og krav til særlige kjøreområder for gjennomføring av praktiske øvelser under førerprøven, ga også grunn til å se nærmere på potensialet for bedre ressursutnyttelse innen førerprøvevirksomheten. Formålet er å totalt sett bli bedre rustet til å tilby og gjennomføre de tjenestene publikum etterspør mest. Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet redegjøre nærmere for regionens vurderinger av førerprøvetilbudet, og eventuelle planlagte endringer er stilt i bero inntil departementet har vurdert saken.