Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1476 (2012-2013)
Innlevert: 13.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Regjeringen har feilaktig hevdet at FrP har lovet 100 mrd. i skattelette «til de aller rikeste», senest av statsministeren 12.06.13 i debatt mot Siv Jensen. Det riktige er at FrP har ambisjoner om å kutte skatte- og avgiftsnivået i Norge, og har skissert kutt på mellom 50 og 100 mrd. kr i neste stortingsperiode. Kuttene vil primært komme folk flest til gode, og statsministeren tar derfor feil i sin påstand.
Kan finansministeren skaffe tallgrunnlaget som statsministeren baserer sine argumenter på?

Begrunnelse

Når statsministeren hevder FrP vil gi 100 mrd. kr i skattelettelser til de aller rikeste, så er det helt feil. Men jeg forventer at statsministeren har tallmateriale som gjør at han kan fremme slike påstander om andre partier. Jeg ber derfor om kopi av beregningene slik at FrP kan korrigere regjeringens tallmateriale, i håp om at man får en ryddigere og ærligere valgkamp.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Departementet har gjort beregninger på enkeltforslag som er fremmet av FrP, blant annet i forbindelse med deres alternative budsjetter og gjennom Dokument 8 forslag.
Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen har, etter det departementet kjenner til, benyttet en del av disse anslagene for å summere FrPs samlede forslag. Det vises også til http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/1061/ for nærmere informasjon om denne beregningen.