Skriftlig spørsmål fra Gorm Kjernli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gorm Kjernli (A)

Spørsmål

Gorm Kjernli (A): Er det mulig å gi et svar på hvordan fordelingen av de økte antall ansatte i Jernbaneverket de siste 8 årene er når det gjelder stillingskategorier?

Begrunnelse

De siste dagene har det vært et fokus på at Jernbaneverket har fått over 1000 nye ansatte siden 2005. Inntrykket som er forsøkt skapt, er at disse er ansatte på kontor som ikke bidrar til å sørge for en bedre jernbane. Det hadde derfor vært interessant med en oversikt som viser innenfor hvilke stillingskategorier de nyansatte har kommet, og gjerne en kort begrunnelse på hvorfor det har vært behov for å ansette flere i Jernbaneverket.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: