Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1490 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det foregår jevnlig en diskusjon om vår forsvars-/beredskapsevne, ikke minst sett i lys av 22. juli og det vi som nasjon da ble utsatt for. For å skaffe meg bedre innsikt vil jeg gjerne ha innsyn i FDs iverksettingsbrev og vedlegget som omhandler klartider.
Kan statsråden sørge for at dette imøtekommes innenfor gjeldende lover og forskrifter?

Begrunnelse

Innsyn i Forsvarets virkelige liv er avgjørende for å kunne debattere dette på korrekt grunnlag. Jeg er klar over at lovverket vårt har begrensninger når det gjelder å offentliggjøre slik informasjon men går ut fra at statsråden finner en måte å ordne dette på.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsstrukturens klartider har en høy sikkerhetsgradering, og kan derfor ikke offentliggjøres. For øvrig vil jeg vise til de graderte orienteringer til Stortingets organer om Forsvarets operative status og virksomhet. Disse gis regelmessig og etter behov fra Forsvarsdepartementets og Forsvarets side, i henhold til etablerte prosedyrer. Forsvarsdepartementet arbeider med å gjennomgå form og innhold på den årlige orienteringen om Forsvarets operative evne, med sikte på å kunne gi Stortingets organer et mest mulig helhetlig og oppdatert bilde av dette.