Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Den 10. juni sendte jeg statsråden et enkelt spørsmål, "står statsråden fast på tidligere løfter om at ferjetilskuddet beholdes til evig tid?". Jeg forventer at statsråden svarer og ikke trenere saken ytterligere. Et enkelt JA eller NEI er nok.
Står statsråden fast på tidligere løfter om at ferjetilskuddet beholdes til evig tid?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det framgår klart av mitt svar på spørsmål nr. 1462 at saken er til vurdering i Samferdselsdepartementet og at et konkret svar til Vest-Agder fylkeskommune vil bli utarbeidet i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet som ansvarlig fagdepartement for inntektssystemet i kommunesektoren. Dette svar vil selvfølgelig også gjelde for spørsmål 1500 inntil saken er avklart.