Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1502 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en debatt 12.06.12 påstod statsminister Jens Stoltenberg at FrP har lovet 100 mrd. i skattelette «til de aller rikeste». Summen er feil, men utfra statsministerens tilnærming vil alle FrPs skattelettelser gå til de aller rikeste. Det er i den forbindelse interessant om regjeringen kan være litt tydeligere på hvilke inntektsgrupper som kommer i kategorien "aller rikeste".
Innebærer statsministerens utsagn at regjeringen anser folk med inntekt over 40 000 kr for å være blant de aller rikeste?

Begrunnelse

FrP har ambisjoner om betydelige skattekutt i kommende stortingsperiode. Statens skatte- og avgiftsinntekter er nær 400 mrd. kr høyere i 2013 enn i 2005, og FrPs politikk ville dermed ikke redusert statens inntekter, bare begrenset veksten. Men skatte og -avgiftslettelser ville også kunne bidratt til at flere personer kunne levd av egen inntekt. Det kunne bidratt til at bedrifter overlevde, at behovet for støtteordninger ble redusert, og at man oppnådde målsetninger innen miljø og folkehelse ved skatte/avgiftskutt fremfor forbud, restriksjoner og subsidier.
Faktum er at brorparten av FrPs foreslåtte skatte- og avgiftslettelser i våre alternative statsbudsjett vil gå til folk flest, blant annet fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger, økt BSU fradrag, øke frikortgrensen, øke minstefradraget, øke pensjonsfradraget og lignende. Det vil derfor være interessant å se hvordan rådgiverne i regjeringen har klart å summere seg frem til at dette vil utgjøre 100 mrd. kr i skattelettelse til de aller rikeste.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1481 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jørund Rytman for informasjon om anslaget på 100 mrd. kroner i samlet skatte- og avgiftslettelse med FrPs ulike forslag.
Fjerning av formuesskatten og arveavgiften vil i hovedsak komme personer med høye inntekter og formue til gode. I tillegg vil flere av forslagene gi størst lettelser for høyinntektsgrupper, selv om også personer med vanlige inntekter kan få lavere skatt. Dette gjelder blant annet fjerning av eiendomsskatt, dokumentavgiften, engangsavgiften på bil og ROT/RUT-fradrag.