Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1503 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I et dokumentarprogram i TV2 om den tragiske ulykken der et av Forsvarets fly av typen C 130 J sist vinter styrtet i Kebnekaise i nord Sverige, ble det hevdet at disse flyene er utstyrt med terrengvarslingssystem som ikke virker nord for 60. breddegrad. Noe som i så fall betyr at nord for Østlandet virker ikke slike systemer.
Medfører det riktighet at disse flyene er utstyrt med terrengvarslingssystemer som ikke fungerer nord for 60. breddegrad?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. juni 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen knyttet til terrengvarslingssystemet til C-130J.
Forsvaret opplyser at det ikke er riktig at C-130J har et terrengvarslingssystem som ikke fungerer nord av 60. breddegrad. Terrengvarslingssystemet TAWS (Terrain Awareness and Warning System) i C-130J kan operere i to forskjellige modi, NORMAL og TACTICAL.
NORMAL modus har en sivil terreng- og hinderdatabase som dekker hele verden. Denne delen av systemet er lik den man finner på moderne sivile passasjerfly, og er designet i henhold til sivile sertifiseringskrav. NORMAL modus brukes på oppdrag som ikke innebærer taktisk lavflygning.
TACTICAL modus har en hinderdatabase som dekker hele verden og en terrengdatabase med dekning opp til 60. breddegrad. Årsaken til begrensningen er at hinderdatabasen, som danner grunnlag for å varsle hindringer i terrenget, ikke leveres av produsenten med en oppløsning som TACTICAL modus krever nord av 60. breddegrad. Flygerne ved 335-skvadronen er klar over denne begrensningen og har egne prosedyrer for taktisk flygning som ikke baserer seg på terrengvarslingssystemet. Databasene i TACTICAL modus er felles for alle nasjonene som opererer C-130J.
For ordens skyld vil jeg om minne om at havarikommisjonens arbeid i forbindelse med Kebnekaise-ulykken ikke er avsluttet. Jeg imøteser en grundig rapport fra kommisjonen.