Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1510 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil kunnskapsministeren ta et initiativ overfor forsvarsministeren med tanke på å øke antall læreplasser innenfor flyfag og avionikkfag?

Begrunnelse

De senere år har det blitt registrert en betydelig nedgang i inntak av lærlinger i flyfag og avionikkfag i Luftforsvaret. Dette er svært beklagelig, ikke minst for de elever som nå i tre år har gjennomført en utdanning som skal avsluttes med et to-årig lærlingløp før fagprøve. Mange lærere føler også ubehag ved at så mange dyktige elever ikke får fullført den opplæringen de har valgt å satse på. En nedgang har det også vært i sivil luftfart, men der er man mer konjunkturavhengig. De fire flyfagskolene er innrettet for et behov på om lag 100 lærlinger. Sivil luftfart tar i år inn ca. 40 lærlinger, mens Luftforsvaret tar inn kun 10 - 12. Dette harmonerer svært lite med Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997, og Samfunnskontrakt for flere læreplasser.
Forsvaret stiller krav til lærlinger ved ansettelse som innebærer at mange faller fra, blant annet på grunn av fysiske krav. Dette ut fra at alle skal gjennom en befalsopplæring det innledende året før læretiden. Men Forsvaret burde i tillegg tatt inn «sivile» lærlinger som har som mål å gjennomføre en læretid med avsluttende fagprøve, slik det er i private virksomheter, generelt i alle lærefag. For å få dekket sitt behov tar forsvaret inn ungdom som har gått treårig studieforberedende. Enkelte uttrykker at dette er en undergraving av fagopplæringsordningen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Samfunnskontrakten forplikter myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til sammen å øke antall nye læreplasser med 20 % innen 2015, sammenlignet med utgangen av 2011. Gjennom samfunnskontrakten er alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for første gang enige om en konkret målsetting for flere læreplasser. Regjeringen bruker i 2013 30 millioner til tiltak for å følge opp samfunnskontrakten.
For å skaffe flere lærlingplasser i staten og sørge for at lærlingene får god opplæring, vil regjeringen opprettet et eget opplæringskontor. Lederen for dette kontoret er nå ansatt, og er klar til å arbeide for å nå målene i samfunnskontrakten.
Siden 2009 har det vært en økning i antall lærlinger i det statlige tariffområdet. I 2010 var antallet 744, i 2012 var antallet 796, noe som innebærer en økning på 7 prosent. Måltallene for offentlig sektor er de samme som i samfunnskontrakten for øvrig – 20 pst flere godkjente lærekontrakter innen utgangen av 2015. Det betyr at vi må intensivere innsatsen og utfordre offentlig sektor, inkludert forsvaret, til å ta imot flere lærlinger dersom vi skal nå samfunnskontraktens målsetting.
I forsvaret er det Vernepliktsverket som forvalter lærlingordningen. Forsvaret er Norges største lærebedrift med over 500 lærlinger fordelt på 30 fagområder. Det betyr at forsvaret allerede tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og vil være viktig i det videre arbeidet for å nå målene i samfunnskontrakten. Inntak av lærlinger til spesifikke lærefag bestemmes av den enkelte virksomhet.