Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1520 (2012-2013)
Innlevert: 18.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:1446 og 15:1366 (2012-2013). For å være tydelig - det bes om regjeringens vurdering på hvordan endringen i oljeskatten vil påvirke antall prosjekter som realiseres på norsk sokkel. Vi er klar over at regjeringen mener selskapene vil bli flinkere til å holde budsjett.
Men spørsmålet er altså om regjeringen tror at noen prosjekter kan bli skrinlagt/utsatt som følge av skatteendringen, og om avvik fra prognosene i så fall vil få regjeringen til å endre oppfatning?

Begrunnelse

Det vises til at SVs Geir Ketil Hansen i en finansdebatt i Stortinget mandag 17.06.13 bekreftet at de mener skatteendringen vil medføre at oljeprosjekter utsettes. Det hadde vært nyttig om dette er i tråd med forventningene fra regjeringen. Jeg antar at regjeringen har gjort slike vurderinger før vedtaket blir gjort.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Justeringen i de investeringsbaserte fradragene for petroleumsprosjekter medfører, isolert sett, en noe lavere lønnsomhet for selskapene ved investeringen i nye prosjekter i petroleumssektoren. Effekten på lønnsomheten vil være størst for investeringstunge prosjekter og for de mest marginale prosjektene.
Skattejusteringens effekt på hvilke prosjekter som gjennomføres, samt på hvordan disse gjennomføres, er det for tidlig å ha en bestemt oppfatning om. Endringen som regjeringen foreslo i tilknytning til revidert budsjett er nylig vedtatt i Stortinget. Regjeringen har ikke planer om andre endringer i petroleumsskatten enn denne gjennomførte justeringen.