Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1524 (2012-2013)
Innlevert: 19.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stavanger Aftenblad melder at "Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener det er forsvarlig å endre tariffene for transport av gass gjennom rørledningen Gassled." Og, "Borten Moe sier i et intervju med nyhetsbyrået Bloomberg at det ville være vanskelig å gå bort fra planen om å kutte tariffene for gasstransport med 90 prosent innen fristen 1. juli." Et slikt kutt i tariffer bedrer lønnsomhet for bruk av gass nasjonalt.
Tror statsråden dette vil øke sjansen for å kunne bygge gassrør for nasjonalt forbruk?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I høringsnotatet er det foreslått å redusere tariffene for nye transportavtaler med om lag 90 pst. Det foreslås ingen endringer i tariffen for inngåtte transportavtaler.
Formålet med å redusere tariffene i Gassled er å legge til rette for god ressursforvaltning slik at mest mulig av ressursene på norsk sokkel blir utvunnet.
Nesten all gass fra norsk sokkel må transporteres gjennom Gassled for å nå markedene. Reduksjon i transporttariffene er derfor et godt virkemiddel for å øke tilgangen på gass fra norsk sokkel. Store mengder gass er i dag fysisk tilgjengelig på flere landingspunkter langs norskekysten. Lavere tariffer vil bidra til at enda mer gass vil bli tilgjengelig. Hvorvidt dette også fører til økt bruk av gass i Norge er hovedsakelig et kommersielt anliggende mellom selgere og kjøpere av gass.