Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1548 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Det vises til spørsmål, Dokument 15:1222 (2010-2011) og svar fra Landbruks- og matministeren.
Kan statsråden redegjøre for om det finnes flere områder, hvor det forekommer ulovlig reinbeite, og hvilke sanksjoner har, eller vil statsråden iverksette mot dette?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Som landbruks- og matminister forutsetter jeg at den samiske reindriften utøves i de områder hvor den lovlig kan være, og jeg har ikke noe grunnlag for å formidle noen oversikt over eventuelle områder hvor det skulle foregå ulovlig reinbeiting.
I den utstrekning det skulle foregå ulovlig reinbeiting, kan det i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven kapittel 11, gis pålegg om opphør av ulovlige forhold, og om nødvendig besluttes sanksjoner og tvangstiltak. Det er områdestyrene og reindriftsstyret som etter loven er gitt myndighet til å fatte slike vedtak. For svensk reindrift i Norge, vil også bestemmelser i lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige av 9. juni 1972 kunne komme til anvendelse.