Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1553 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 02.07.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden fortsatt at fiskesperren ved Kjeldal sluse i Telemarkskanalen fungerer etter intensjonen, og at sikkerheten er så godt ivaretatt at det er anbefalt å ferdes i fiskesperrens område?

Begrunnelse

I sitt svar på spørsmål 1391 skriver statsråden følgende: "det er så langt ikke bekreftede funn av gjedde ovenfor sperren".
14. mai 2013 ble det fisket flere gjedder på oversiden av sperren, dette ble gjort av fylkesmannens prosjektleder. Grunnen skulle være et strømbrudd, men den tekniske innretningen tilsier at det har vært strøm/spenning på sperren fra den ble satt i gang til d.d. I Chicago Canal er det installert en dobbel fiskesperre, her bekrefter DNA-analyser at fisk likevel har passert.
Videre skriver statsråden at fiskedøden varte en periode i vinter og at det skal komme en rapport om tiltak de nærmeste dagene. Det dør foresatt fisk i sperren, sist observert 17.6.2013.
Om sikkerheten skriver statsråden at det ikke har vært ulykker ved sperren. I ta.no kan en lese 4. juni d.å. at politiet sperret av området rundt sperren, da noen hadde fått strøm i seg ved å ta på sikkerhetsgjerde og en varselinnretning på land. Dette er nå utbedret, men det er foresatt strøm i andre innretninger det ikke skal være strøm/spenning i. Det er installert kanorenner i området, det er også usikkert om det kan være strøm i disse. Det er foresatt ikke klarlagt hva resultatet vil bli hvis en person går i vannet i spenningsfeltet i sperren. Påstandene om hva utfallet da vil bli varierer fra "lammelser og drukning" til "ufarlig prikking i huden". Dette er viktig å merke seg at fiskesperren er plassert midt i en populær reiselivsdestinasjon.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fiskesperren har vært i drift siden 18. mai 2012 med ett kjent avbrudd sist vinter som skyldtes en feil som vil bli rettet opp.
Det ser ut til at strømpåvirkningen på fisk ikke er slik den skal være. Det ble observert omtrent 50 døde fisk rett nedenfor fiskesperren i april 2013. Den mest sannsynlige årsaken er at fiskesperren har tatt livet av fisken. Det er imidlertid ikke meningen av fiskesperren skal drepe fisk. Det er så langt ikke avklart hva dette skyldes. Leverandøren identifiserer og retter opp feil.
Når jeg i mitt svar av 7. juni 2013 skrev at det så langt ikke er bekreftede funn av gjedde ovenfor sperren, mente jeg at det ikke var bekreftede funn av gjedde ovenfor Kjeldal sluse. To små gjedder ble fanget i mai 2013 mellom fiskesperren og nedre sluseport på Kjeldal sluser. De ble fanget ved elektrofiske med båt. Det er ikke avklart hvordan fisken er kommet dit. En mulig forklaring kan være at fisken har kommet gjennom fiskesperren i forbindelse med strømutfallet som er nevnt over.
Når det gjelder strømsikkerhet, har den elektriske fiskesperren så langt jeg har klart å bringe på det rene, vært installert i tråd med gjeldende regelverk for slike produkter.
Det er tilrettelagt for transport forbi slusene med eget opptak med kanotraller og ny gangveg forbi slusen. Det er også montert kanorenne gjennom fiskesperren for de som velger å ikke ta kanoen over land.
Forsommeren 2013 ble det registrert strøm i anleggsdeler på landsiden av fiskesperren, noe som ikke skal forekomme. Det ble satt opp sperrebånd rundt anlegget. Anlegget på landsiden er nå blitt jordet og isolert mot krypstrøm.