Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1574 (2012-2013)
Innlevert: 26.06.2013
Sendt: 27.06.2013
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 10.07.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvor mye av den totale rammen knyttet til den rentefrie utlånsordningen til kommunene til skole- og svømmeanlegg er per 25.6. benyttet, og hva er bevilgningsbehovet over statsbudsjettene i 2014, 2015, 2016 og 2017 over kap. 582 post 60 anslått til å bli ved en økning av rammen på låneordningen med ytterligere 5 mrd. kroner per år fra 1.1.2014?

Begrunnelse

Jeg viser til Arbeiderpartiets pressekonferanse 25.6. hvor det ble hevdet at partiet ville "bruke" 20 mrd. kroner til å pusse opp 1 000 skoler i neste stortingsperiode. Jeg tolker forslaget slik at partiet mener at de vil låne kommunesektoren samlet inntil 20 mrd. kroner og utvide ordningen med 15 mrd. i løpet av neste stortingsperiode. Jeg ber i den forbindelse om en status for ordningen i dag, og hvilke beløp som faktisk blir "brukt" til å pusse opp skoler over statsbudsjettet gjennom rentekompensasjonsordningen på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
Jeg ber videre om et anslag på hvor mye av en økning av ordningen med 5 mrd. kroner som ville bli brukt i det første året basert på tidligere erfaring med utvidelse av ordningen, gitt innføring av dette fra 1.1.2014.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen:

Svaret med tabell i pdf-format