Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1582 (2012-2013)
Innlevert: 28.06.2013
Sendt: 28.06.2013
Besvart: 31.07.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med et møte i Sør-Odal så kom det frem et spørsmål om Vormsundbruen og bruens tåleevne og levetiden på betongen som er brukt i bruen. Jeg er kjent med at det for en del år siden ble gjort arbeider for å forsterke og bytte ut deler av bruen.
Kan jeg derfor be om at statsråden redegjør for hva som er gjort med bruen, og når man vil gjøre nye tiltak som gjør at man kan være trygg på tunnelen og bæreevnen til tunnelen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg har gått ut ifra at stortingsrepresentanten spør etter tiltak som gjør at man kan være trygg på brua og bæreevnen til denne, og ikke tunnelen, slik det fremgår av spørsmålet.
Statens vegvesen har opplyst at det har vært gjennomført flere tiltak de senere årene, fra 1999 og frem til i dag, for å opprettholde bruas bæreevne og funksjon i vegnettet. De viktigste er:

- Nytt rekkverk, nytt vannavløp, ombygging av overbygning og påheng av gangbane.
- Rehabilitering av bjelker.
- Utbedring av søyler.
- Nytt slitelag.

Bruas bæreevne er god. Brua er kontrollregnet i forbindelse med utvidelse av modulvogntognettet. Vormsundbrua er godkjent for Bk10/60, dvs. totalvekt 60 tonn forutsatt maksimal asfalttykkelse på 60 mm. Dette samsvarer med dagens asfalttykkelse.
Brua ble bygd i 1950. Prinsippene for dagens bruforvaltning legger til grunn en levetid på 100 år. Dette innebærer at Statens vegvesen iverksetter tiltak for å ivareta funksjon og bæreevne ut fra dette perspektivet, så langt ikke andre forhold skulle tilsi noe annet.