Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1589 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.08.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statoil vurderer å flagge ut mange hundre arbeidsplasser for å spare penger. Ifølge Ap og SVs talspersoner er dette et åpenbart brudd med regjeringens eierskapspolitikk, ref. Klassekampen 27.06. I samme avis 30.06 mener olje- og energiminister Borten Moe derimot at Statoils planer er i tråd med de rød-grønnes ønsker. Dermed skaper de rød-grønne usikkerhet om hva som er egen politikk.
Kan statsministeren gi et klart signal til Statoil og Stortinget om hvilken linje som gjelder, er det Ap/SV eller Sp som representerer riktig tolkning?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Staten har et forretningsmessig mål med eierskapet i Statoil ASA, med en tilleggsdimensjon om nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner, jf. Meld. S. 13 (2010-2011). Staten ønsker at forsknings- og utviklingsoppgaver skal forbli i Norge, som et bidrag til innenlands industri- og kompetanseutvikling og sikring av viktige kompetansearbeidsplasser. Funksjoner og beslutningskompetanse som følger av dette, skal ha basis i Norge.
Staten som eier går ikke aktivt inn i den forretningsmessige driften av Statoil. Denne oppgaven ligger hos selskapets ledelse og styre. Ledelsens og styrets mandat er at de skal sikre en best mulig verdiskaping for alle eierne, deriblant også staten. Som eier har staten en forventning om at selskapet til en hver tid driver effektivt. Denne tilnærmingen fra statens side gjelder også for de pågående prosessene knyttet til selskapets organisering av tjenester innen stabs- og støttefunksjoner, som er omtalt i pressen.