Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1593 (2012-2013)
Innlevert: 02.08.2013
Sendt: 05.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen har lovet at personer som får kreft raskt skal starte med behandlingen. Det er veldig positivt. Men undertegnede er kontaktet av flere pasienter som har blitt behandlet, men hvor man ikke har fått fjernet all kreften og trenger ytterligere behandling og opplever at det da tar veldig lang tid før man får fortsette behandlingen, og det skaper mye frustrasjon.
Hvor lenge mener statsråden at det er naturlig at kreftpasienter skal måtte vente før man får fortsette behandlingen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet er av medisinsk faglig karakter, og svaret vil avhenge bl.a. av type kreft og sykdommens alvorlighetsgrad. Som for all behandling skal det gjøres en medisinskfaglig vurdering av pasienten, og behandlingen skal være faglig forsvarlig. Det er helsepersonellets oppgave å sørge for at pasienten hele veien får god informasjon om det videre forløpet.
Helsedirektoratet har utarbeidet en rekke nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med bl.a. fagmiljøene, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskaps-senter for helsetjenesten. De skal bidra til at det offentlige tilbudet blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er både fagpersonell og pasienter/ pårørende. Retningslinjene finnes på Helsedirektoratets hjemmeside.