Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1596 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 06.08.2013
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 13.08.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket, slik at ferjeselskap som Fjord Line kan fylle tankene på passasjerferjene på en trygg måte, også med passasjerer om bord?

Begrunnelse

I følge Stavanger Aftenblad må Fjord Line kjøre miljøvennlig naturgass 1558 kilometer fra fergeleiet i Risavika til Hirtshals. Årsaken er at de ikke får fylle tanken på fergene mens passasjerene er om bord i Norge. I Danmark, derimot, er dette fullt lovlig. Dermed må cirka 20 prosent av naturgassen, som produseres i Risavika, fraktes til Hirtshals i tankbiler. Når neste ferge settes inn i trafikken om seks måneder blir liggetiden i havn så kort at Fjord Line kan bli nødt til å frakte alt drivstoffet til Danmark. Det betyr 16–20 fullastede tankbiler som kjører 1558 kilometer hver eneste uke. Et forsiktig anslag tilsier at tungtransporten ukentlig vil gi 28 tonn ekstra CO2-utslipp.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er av stor betydning for det maritime Norge at man legger til rette for utvikling av innovative løsninger som tar miljøet på alvor. Regjeringen er opptatt av at en effektiv infrastruktur for LNG-drevne fartøy kommer på plass i Norge. Dette er viktig som et ledd i arbeidet med å redusere skadelige utslipp fra skipsfarten, og for å legge til rette for naturvennlig drift.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap har sammen med Sjøfartsdirektoratet bestilt en risikoanalyse fra et konsulentselskap som skal vurdere sikkerhetsaspektene ved bunkring av LNG med passasjerer om bord. Rapporten er forventet overlevert i uke 33. Det er også andre formelle prosesser på gang, som snart vil ferdigstilles, som blant annet vil utrede muligheten for denne type bunkring. Jeg håper disse vurderingene og analysene vil kunne føre til gode løsninger for drift av LNG-drevne ferger.