Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1602 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 19.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Bergens tidende avslørte nylig at en utenlandsk tungbilsjåfør som ble stanset av politiet i Hardanger etter videodokumentert livsfarlig kjøring både fikk beholde førerkortet og selv kjøre vogntoget ut av Norge.
Er ikke norsk lovverk tilstrekkelig for å beskytte uskyldige trafikanter mot slik uvettig kjøring, eller finnes det hjemmel for strengere reaksjon, og vil i så fall politiet ta dette i bruk i fremtiden?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vegtrafikkloven § 31 åpner for et bredt spekter av reaksjoner overfor overtredelser av loven. For de mest vanlige overtredelsene er reaksjonsfastsettelsen standardisert.
Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører inn under påtalemyndighetens ansvarsområde. Reaksjonsfastsettelsen i det konkrete tilfellet kan jeg ikke gå inn i
For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1601.