Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1603 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 15.08.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er provenyeffekten, brutt ned på de 19 enkeltfylkene og de 20 største kommunene, av å 1) fjerne formuesskatten, 2) fjerne eiendomsskatten, 3) øke minstefradraget med 20 000 kroner, 4) øke minstefradraget med 4 000 kroner samt øke satsen til 43 pst., 5) øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner, 6) redusere nedtrappingssatsen i trinn 2 i pensjonistskatten til 3 pst., og 7) øke minstefradraget på pensjon til 82 000 kroner (sats økes fra 26 pst. til 34 pst.)?

Begrunnelse

Viser til svar på spørsmål 1550. Spørsmålets intensjon var å belyse virkninger på landsdelsnivå for ulike skatteendringer.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: