Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1612 (2012-2013)
Innlevert: 08.08.2013
Sendt: 08.08.2013
Besvart: 15.08.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til finansministerens svar av 28. mai 2013 (Dokument nr. 15:1337, 2012-2013) på spørsmål av 16. mai 2013 vedrørende omfanget av uløste dobbeltbeskatningssaker (såkalte MAP-saker) mellom Norge og Danmark.
Hva er det totale antall slike uløste skattetvister Norge har med andre land, fordelt pr. land ved utgangen av 2012?

Begrunnelse

Finansministeren opplyser at antallet saker øker. Dette er et problem både for norske selskaper med internasjonal virksomhet og for utenlandske investeringer i Norge, et problem som ikke får særlig omtale. Norge rapporterer det totale antallet slike saker til OECD. Ifølge Mutual Agreement Procedure Statistics 2006-2011* hadde Norge 44 saker pr utgangen av 2011, hvorav 40 tvister er med andre OECD-land og 4 tvister med andre land. Det fremgår ikke av denne statistikken hvilke land dette gjelder.
*) http://www.oecd.org/ctp/dispute/mapstatistics20062011.htm

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Pr. utgangen av 2012 hadde Norge totalt 36 enkeltsaker under behandling etter skatteavtalenes gjensidig avtaleprosedyre (Mutual Agreement Procedure). Tallet omfatter både selskaper og fysiske personer. Tallet angir antallet saker der skattyter har påberopt seg skatteavtalens gjensidig avtaleprosedyre med anmodning om kompetente myndigheters bistand til å avverge internasjonal dobbeltbeskatning, som et supplement og alternativ til nasjonal administrativ behandling og domstolsbehandling.
De 36 sakene pr. utgangen av 2012 fordeler seg på land slik: Sverige (6), Danmark (4), Tyskland (3), Kina (3), Finland (2), Storbritannia (2), Spania (2), Belgia (2), Nederland (2), USA (2), Sveits (2), Frankrike (2), Irland (1), Polen (1), Luxemburg (1) og Tanzania (1).