Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1614 (2012-2013)
Innlevert: 09.08.2013
Sendt: 09.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Mener statsråden at Mattilsynets vedtak om avslag på søknad om erstatning etter avliving av feil hest ivaretar rettssikkerheten i vårt samfunn?

Begrunnelse

Viser til oppslag både nasjonalt og lokalt vedrørende Mattilsynets besøk på Skjånes (Ivarsfjord) i Finnmark medio november 2012. NN hadde en hest på fot (pensjon) der. Hesten, en traver som var registrert med alle data hos DNT (Det norske travselskap) med chipping/scanning og som var vallak, ble feilaktig avlivet. Da eier skulle hente sin hest to-tre dager senere, sto det en hoppe og ventet på NN. NN har søkt om erstatning for hesten samt tort og svie på til sammen 30 000 kr av Mattilsynet. Men har nylig fått avslag på sin søknad.
Mattilsynet gjennomførte ikke chipping/scanning av traverhesten, til tross for at både politi og veterinærer var til stede. Man skulle tro at veterinærer og Mattilsynet er i stand til å sjekke ut forskjellen på en vallak og en hoppe, noe de ikke var i stand til under dette besøket. Jeg ser i begrunnelsen for avslaget at Mattilsynet viser til telefonsamtale med eier hvor Mattilsynet hevder at det ble oppgitt noe feil beskrivelse av hesten. Faktum er at vallaken var en traver hvor chipping/scanning og alle data ligger inne hos DNT. Slik jeg forstår Mattilsynets retningslinjer tilsier disse at chipping og innhenting av data hos DNT skal sjekkes og kontrolleres - før avliving blir gjennomført. Dette kan i denne sak ikke ha blitt gjort, for jeg må anta at veterinærer og Mattilsynet er i stand til å se forskjell på en vallak og en hoppe. Imidlertid så fraskriver Mattilsynet seg alt ansvar, og viser til den nevnte telefonsamtalen og opplysninger om et merke i pannen til hesten. Det kan også vises til at hunder som sto i korttidskennel ble skutt under besøket til tross for at eierne var kommet til åstedet for å hente hunder. De ble stoppet av politiet.
Det ble avlivet nærmere 70 dyr. Det ble ikke gjort forsøk på omplassering for noen. Senere obduksjonsrapport av dyrene som er blitt obdusert i Alta viser at det ikke er avdekket hverken underernæring eller feilbehandling. Ingen ønsker at dyr skal lide, men det er faktisk normalt at dyreeiere har hester på fôr og hunder på kennel. Men det er vel ikke dermed sagt at rettssikkerheten og eierskap til dyrene fullstendig opphører hvis Mattilsynet kommer på besøk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg konstaterer at det i denne saken har skjedd avliving av feil hest og at det fremstår noe uklart hvorfor dette skjedde. Det har bl.a. vært uklarheter i kommunikasjonen mellom dyreeier og Mattilsynet.
Ut i fra den informasjonen jeg har fått, er det ikke klart om Mattilsynet kan lastes for at feil hest ble avlivet, men jeg vil likevel be Mattilsynet om å gjennomgå erstatningsspørsmålet på nytt.