Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1617 (2012-2013)
Innlevert: 09.08.2013
Sendt: 12.08.2013
Besvart: 22.08.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden orientere om hvordan Miljøverndepartementet konkret vil følge opp målet om et nærmere samarbeid med aktører innenfor gjenvinning av tekstilavfall, som lovet i Avfallsstrategien som ble lagt frem 05.08.13, samt om det er bevilget penger til arbeidet?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Miljøverndepartementet la den 5. august 2013 fram en avfallsstrategi for arbeidet de neste årene. I strategien blir tekstilavfall definert som et av flere prioriterte områder.
Beregninger tyder på at det et potensial for å øke innsamling av tekstiler fra husholdningene i Norge. Jeg er opptatt av å forsterke den positive utviklingen når det gjelder innsamling, ombruk og materialgjenvinning av tekstiler. Miljøvernmyndighetene vil derfor gå i dialog med blant annet produsenter og importører av tekstiler, frivillige innsamlere og kommuner for å vurdere hvordan en forsterket innsats kan gjennomføres. Aktuelle tiltak kan blant annet være informasjon og innsamlings- og leveringsordninger. I arbeidet med å etablere en slik dialog vil Miljødirektoratet spille en sentral rolle.