Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1618 (2012-2013)
Innlevert: 12.08.2013
Sendt: 12.08.2013
Besvart: 20.08.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hva er grunnlaget for statsministerens uttalelser om at foreldrepermisjonen er 38 uker uten fedrekvoten, og at fedrekvoten er en bonus med ekstra uker som gis?

Begrunnelse

Det vises til statsministerens uttalelser i TV2-debatten mot Erna Solberg 7. august 2013, hvor han uttalte at foreldrepermisjonsordningen har 38 uker "i bånn", og at regjeringen gir en premie, en ekstra permisjon til de som velger å dele litt mellom far og mor.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Foreldrepengeperioden er siden 2005 utvidet med 6 uker. Den er nå på 49 uker med 100 foreldrepenger. Fedrekvoten har økt fra 5 til 14 uker, og det er innført en tredeling av foreldrepengeperioden. Hvis mor benytter seg av det som er forbeholdt henne (tre uker før fødsel og 14 uker etter) og hele permisjonstiden som foreldrene fritt kan fordele seg imellom (18 uker), vil hun kunne ha permisjon i 35 uker. Hvis far benytter sin permisjon (14 uker) og tar ut hele den permisjonen foreldrene fritt kan fordele mellom seg (18 uker), kan han ha permisjon i 32 uker. Dersom familien ønsker at mor tar ut alle de 18 ukene som de kan fordele fritt seg imellom, kan hun altså ta permisjon i 35 uker. Jeg kom i TV2 i skade for å si 38 uker. Hvis foreldrene også ønsker å benytte seg av den permisjonstiden som far har rett til, kan familien få 14 ukers permisjon i tillegg. Det er dette jeg har referert til som en ekstra permisjon for dem som velger å dele mellom mor og far.