Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1621 (2012-2013)
Innlevert: 13.08.2013
Sendt: 13.08.2013
Besvart: 21.08.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvor mange ansatte har Arbeidsdepartementet, fordelt på både faste/midlertidige stillinger og fulltids-/deltidsstillinger?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsdepartementet har per 1. august 2013 207 tilsatte som mottar lønn, inkludert fem tilsatte i lønnet foreldrepermisjon. 196 er tilsatt i faste stillinger, sju er i vikariater og fire er i andre midlertidige stillinger, jf. tjenestemannsloven § 3 nr. 2a.
Arbeidsdepartementet har sju personer som har permisjon uten lønn.
Fem personer er i deltidsstillinger. To av disse ble kunngjort som deltidsstillinger og besatt av studenter. De tre siste er ordinære tilsatte som har jobbet i reduserte stillinger fra de ble overført til Arbeidsdepartementet fra andre departementer.