Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1623 (2012-2013)
Innlevert: 14.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Besvart: 26.08.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kan statsråden redegjøre for Innovasjon Norges lånebetingelser, spesielt rentevilkår og kanselleringskostnader, samt utdype Innovasjon Norges stilling i forhold til det alminnelige bankmarkedet og sammensetningen av Innovasjon Norges låneportefølje?

Begrunnelse

Når innovasjon Norge gir tilbud om lån følger det med ulike lånebetingelser. Sentrale lånebetingelser er rentevilkår og kanselleringsgebyr.
Undertegnede er gjort kjent med at rentevilkårene ligger over markedsrenten og at kanselleringsgebyret settes til prosenter av tilbudsbeløpet.
Innovasjon Norge skal ikke i utgangspunktet være en konkurrent i det alminnelige lånemarkedet, samtidig som det er viktig for å nå formålet med ordningene at de innrettes på en slik måte at de er et godt alternativ for bedriftene i målgruppen.