Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1626 (2012-2013)
Innlevert: 15.08.2013
Sendt: 15.08.2013
Besvart: 20.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I avisen Fædrelandsvennen 12.08.13 uttaler statsråden at hun ”vil legge nytt fengsel i Agder til grunn i den videre prosessen” som skal si noe om fengselsstrukturen og kvaliteten på kriminalomsorgen i Norge. En av anbefalingene fra KSF var nytt fengsel i Haugesund-regionen. Høyre har lagt inn planleggingsmidler til nytt fengsel i dette området.
Vil statsråden legge nytt fengsel i Haugesund-regionen til grunn i den videre prosessen og dermed også nødvendige planleggingsmidler?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Uttalelsen i Fædrelandsvennen om at jeg legger nytt fengsel i Agder til grunn i den videre prosessen, viser til den videre oppfølgingen av konseptvalgutredningen for fengselsstrukturen i Buskerud, Telemark og Agder-fylkene. Denne konseptvalg-utredningen ble startet opp i 2012, og er nå til ekstern kvalitetssikring (KS1). Som representanten Kambe bemerker, har kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur anbefalt nytt fengsel i Haugesund-regionen. Det er derfor aktuelt å vurdere gjennomføring av en tilsvarende konseptvalgutredning for Vestlandet. Eventuelle midler til utredning av de ulike alternativene er et budsjettspørsmål, som vil bli lagt frem for Stortinget på ordinær måte.