Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1630 (2012-2013)
Innlevert: 16.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Besvart: 22.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange mennesker er svært opptatt av elektronisk stråling og en del mener at de får store problemer på grunn av stråling fra elektriske apparater, blant annet mobiltelefoner. Jeg er derfor kontaktet av flere personer som er bekymret for økte problemer etter at Telenor nå legger ned fasttelefoninettet sitt.
Hvilke kommentarer har statsråden til strålingsfaren med mobiltelefoner og hvilke tiltak vil settes i verk?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Representant Hoksrud tar her opp et tema som har vært oppe i den offentlige debatten flere ganger tidligere. Etter en rekke lignende henvendelser tok Helseministeren og Samferdselsministeren sammen initiativ til å få spørsmålet om elektronisk kommunikasjon, helseeffekter og de fastsatte grenseverdiene grundig utredet. Folkehelseinstituttet la frem rapporten ”Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis 13. september 2012. Ekspertgruppen konkluderer her med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Det er derfor ikke behov for å sette inn noen ekstra tiltak slik representanten spør om.
Elektromagnetiske felt blir betydelig svakere jo lengre avstand det er fra antennen. Det betyr at folk som likevel er urolige, kan velge en telefonløsning over bredbånd eller telefoni over mobilnettet med antenne montert ute på veggen, håndfri eller lignende løsninger.
Jeg viser for øvrig til svaret til representanten Hoksrud i forrige uke om endringene Telenor planlegger å gjennomføre i måten de leverer taletelefoni på.