Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1648 (2012-2013)
Innlevert: 22.08.2013
Sendt: 22.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Viser til mitt nylige skriftlige spørsmål til statsråden om utspillet til politisk rådgiver Handegard og statsråden sitt svar. Registrerer at statsråden ikke svarer på spørsmålet om Senterpartiet allerede har bestemt seg. Handegard sa også i det samme NRK intervjuet at Senterpartiet ville legge E39 utenom Bergen, er dette riktig til tross for at over 95 % av trafikken skal dit.
Er dette grunnen til at proposisjonen om E39 Os-Bergen, som er sterkt forsinket, ikke blir fremmet for Stortinget?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Sak om trasévalg på E39 mellom Aksdal og Bergen vil bli avklart i regjeringen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling i saken.
Når det gjelder fremdrift i saken, viser jeg til mitt svar av 20. august 2013 på spørsmål nr. 1600 til skriftlig besvarelse.
Forsinkelsen på E39 Os-Bergen (Svegatjørn-Rådal) har ikke sammenheng med KVU/KS1 Aksdal-Bergen.