Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1654 (2012-2013)
Innlevert: 22.08.2013
Sendt: 23.08.2013
Besvart: 29.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden se nærmere på denne problemstillingen og åpne for at denne typen behandling, også gjøres tilgjengelig for jenter/kvinner som sliter med sterk hårvekst, og dersom det ikke er kapasitet på offentlige sykehus vil statsråden åpne for å inngå avtaler med private eller er det regjeringens aversjon mot private som kan være grunnen til at man ikke vil hjelpe, men jeg håper også statsråden vil ta imot tilbudet om å ta en samtale med den modige kvinnen Veronica som har stått frem om dette store problemet?

Begrunnelse

Den unge kvinnen Veronica stod i sommer frem og fortalte om 20 års mareritt fordi hun ikke har fått hjelp med sitt helseproblem som er kraftig skjeggvekst. Hun valgte å stå frem for å få hjelp, men ikke minst for å hjelpe alle de andre jentene i Norge som sliter med dette problemet, og som ikke får hjelp. Hun og mange ønsker å vite hvorfor de kun får tilbud om Elektrolysebehandling, den eneste behandlingen helsedirektoratet tilbyr disse jentene/kvinnene. Behandlingen er smertefull og du føler det som om at du legges inn i et torturkammer der de stikker inn en gloheit nål inn i ansiktet og svir av med et instrument nede i hårsekken. Du får ikke fjernet mer en noen hår pr behandling da ansiktet ser ut som en heliums ballong etterpå og er hovent og sårt til de grader. Det finnes alternativer og Veronica er nå heldig og har fått tilbud om laserbehandling fra en privat klinikk som har utstyr til å behandle Veronica på en mye bedre mer effektiv måte, og den er langt fra så smertefull og tar hele ansiktet og halsen. Men en slik behandling koster ca. 80 000 kroner og man må gå til behandling en gang i måneden i ca. 2 år. Men for de som får utført denne behandlingen vil man få et helt nytt liv og en stor bør som disse jentene/kvinnene har båret på i mange år kan tas bort. Veronica har også utfordret statsråden til å møte henne for å få vite mer om hennes situasjon uten at hun så langt har hørt noe.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har stor forståelse for at kvinner med sterk hårvekst opplever en vanskelig livssituasjon, og jeg synes det er beundringsverdig at denne kvinnen har stått offentlig frem med sin historie.
Laserbehandling ved sterk sjenerende hårvekst er å anse som spesialisthelsetjeneste. I de tilfeller en medisinskfaglig vurdering tilsier at det bør foretas hårfjering med laser, vil det være helseregionen som dekker utgiftene til behandling på et av sine sykehus, ved avtale med private eller gjennom fritt sykehusvalg.
Pasienten bør ta saken opp med sin fastlege da det er fastlegen som henviser til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil gjøre en medisinskfaglig vurdering i henhold til prioriteringsforskriften. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at dersom spesialisthelsetjenesten gjør en vurdering som pasienten ikke er enig i, har han eller hun rett til såkalt fornyet vurdering. Det kan også klages til Fylkesmannen.