Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1659 (2012-2013)
Innlevert: 23.08.2013
Sendt: 23.08.2013
Besvart: 02.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I mange land er det anledning til å kjøpe personlige bilnummer i tillegg til vanlige bilskilt. I Sverige går betalingen for slike personlige skilt til trafikksikring.
Hvor fort vil dette bli tilgjengelig i Norge?

Begrunnelse

Det er mange rundt om i Norge som ønsker å kunne bestille sine egne personlige bilskilt, såkalt personlig tvist. I Norge har man ikke anledning til å gjøre det pr dags dato.
I Sverige koster en slik ordning 6 000 kr for en 10 årsperiode. Da har man sitt vanlige tallskilt som følger bilen, og dette personlige skiltet som følger personen. Det betyr at man kan kjøpe et personlig bilskilt uten å kjøpe ny bil.
Pengene for personlige bilskilt i Sverige går til trafikksikring. Dette er jo en fin måte å få inn ekstra midler til trafikksikring, for man kan jo velge selv om man vil kjøpe slike personlige skilt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Dagens motorvognregister er ikke tilrettelagt for en ordning med utstedelse av personlige kjennemerker. Vegdirektoratet oppgraderer dette registeret gjennom sitt arbeid med Autosys-prosjektet, slik at det kan bli i stand til å håndtere nye tjenester. I prioriteringen av nye tjenes-ter vil behov og eventuelt markedspotensialet bli tillagt vekt, og vurdert opp mot kostnadene ved både å utvikle og vedlikeholde tjenesten.