Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1664 (2012-2013)
Innlevert: 23.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Traktorer som produseres for hastigheter inntil 50 km/t har såkalt våte bremser, dvs. bremser som ligger i oljebad. Denne typen bremser testes ved arbeidstemperatur (kaldbrems test, direktiv 76/432/ECC). Bremser av typen våte kan ikke testes for varmbrems (direktiv 71/320/EØF).
Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen / Veidirektoratet får instruks om å godta kun kaldbremstest på traktorer med tillatt hastighet inntil 50 km/t (direktiv 76/432/ECC)?

Begrunnelse

Det er et stort marked for salg av nye og brukte traktorer i Norge. Salget foregår både gjennom hovedimportører og andre parallelle importører. De aller fleste av traktorene som produseres for inntil 50 km/t har våte bremser, dvs. bremser som ligger i oljebad. Tørre bremser (skivebremser) finnes kun på høyhastighetstraktorer inntil 80 km/t, som per i dag finnes for merke JCB.
Når traktorene skal typegodkjennes, foretas det bremsetester. En kaldbrems test (direktiv 76/432/ECC) blir benyttet på våte bremser og varmbrems test utføres på de med tørre bremser.
Det er mange forskjellige merker hvorav ett er Valtra som produseres i Finland for nordiske forhold og etter de krav som stilles innen EU. Noen av modellene har E merking på den tekniske platen på traktoren, mens andre ikke har det grunnet forskjellige hastighetsbestemmelser i hvert enkelt europeisk land. Nye og bruktimporterte kjøretøy som er førstegangs typegodkjent i annet EØS land, bør også bli godkjent som dette i Norge.
En av de mest populære modellene fra Valtra er såkalt T5 som produseres for 50 km/t. Denne modellen skiller seg ikke ut noe fra andre traktormerker når det gjelder bremser. Den har de normale våte bremsene.
En av parallellimportørene har ved flere anledninger henvendt seg til Statens Vegvesen med hensikt å få denne modellen godkjent. Valtra fabrikken har bekreftet til Statens Vegvesen at nevnte type er testet etter forskriftene for kaldbrems test, dvs. ved arbeidstemperatur. Valtra fabrikken bekrefter også at ingen av Valtra traktorene har varmbrems test i bunn.
I henhold til nye forskrifter fra 1. juli 2013 kreves også en varmbrems test i tillegg (direktiv 71/320/EØF). Våte bremser kan det ikke utføres varmbrems test på så kravet er ikke relevant for denne typen traktorer. En varmbrems test kan kun utføres på typen med tørre bremser (skivebremser) som per i dag kun finnes på høyhastighetstraktorer fra JCB.
Hovedimportøren av Valtra har fått godkjent T5 for salg og da bør likebehandlingsprinsippet legges til grunn og godkjenne T5 for salg også for parallellimportørene.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg har fått opplyst at det er riktig at kravet om varmbremstest som stilles i direktiv 71/320/EØF, ikke kan anvendes på traktorer med våte bremser. Direktivet, som i utgangspunktet retter seg mot bil og tilhenger, ble gitt anvendelse på T5-traktorer ettersom det ennå ikke er vedtatt noe bremsedirektiv som gjelder for disse kjøretøyene.
For traktorer i gruppe T1-T4, hvis konstruktiv maksimalhastighet er inntil 40 km/t, gjelder bremsedirektiv 76/432/EØF som kun stiller krav om kaldbremstest.
Mange T5-traktorer er utstyrt med våte bremser, og kravet om varmbremstest gjør det umulig å få disse kjøretøyene godkjent. For å avhjelpe denne situasjonen vil Vegdirektoratet nå gi godkjenningsinstansene beskjed om å ta i bruk kaldbremstesten etter direktiv 76/432/EØF på disse kjøretøyene.