Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1671 (2012-2013)
Innlevert: 27.08.2013
Sendt: 27.08.2013
Besvart: 30.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Det blir stadig påstått at en stor del av helsekøen skyldes pasienter som blir innkalt til time ved sykehusene og unnlater å møte.
Hvor mange i året blir innkalt til time på sykehus og unnlater å møte?

Begrunnelse

Det pågår utallige debatter hvor man både sier at helsekøen skyldes pasienter som ikke møter eller gir beskjed. Derfor ber jeg statsråden redegjøre for det eksakte tallet på dette, og hvilken kilde som blir benyttet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det foreligger ikke offisiell statistikk over antall pasienter som ikke møter til planlagt behandling. Arbeidsgiverforeningen Spekter har imidlertid i sin publikasjon Aspekter 2:2012 presentert noen anslag for dette. Det fremgår der at 6,1 av alle planlagte operasjoner ble avlyst i 1. tertial 2012. Det opplyses at det ikke er fullt ut kjent hva årsaken til strykningene er, men at erfaringstall viser at en del skyldes akutte hendelser, noen manglende planlegging, men en ikke uvesentlig andel skyldes at pasienten ikke møter. Også til poliklinisk behandling er det en del pasienter som ikke møter. Ifølge Spekter indikerer erfaringstall fra en del foretak at nivået kan ligge på mellom 5-7 pst. innen somatikk og opp mot 50 pst. i rusbehandling. Det vises til at et nivå på 5 pst. - 7 pst. manglende oppmøte til polikliniske konsultasjoner utgjør et tap på 300-500 000 polikliniske konsultasjoner årlig.